Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme podporné stanovisko prezidentky E.C.C.O. zaslaný Ministerstvu kultúry SR. Kancelária KR

Komora Intervention 27-10-2015