Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme preklad listu „E.C.C.O. Intervention“.

Kancelária KR

Komora Intervention 27-10-2015 SK

Komora Intervention 27-10-2015