Predstavenstvo Komory reštaurátorov oznamuje členom Komory reštaurátorov, že termín valného zhromaždenia určený na 20. 11. 2015 o 9:00 v zasadacej miestnosti Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej ul. 33 v Bratislave sa ruší pre akútne vážne zdravotné problémy predsedu Komory reštaurátorov a pre neprítomnosť podpredsedníčky Komory reštaurátorov.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov oznámi členom Komory reštaurátorov nový termín valného zhromaždenia na webovej stránke Komory reštaurátorov, ako aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 19. novembra 2015