Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

kancelária KR čerpá dovolenku do 11. januára 2016.

Ďakujeme za pochopenie!