Vážení členovia Komory reštaurátorov,
ďakujem Vám  za spoluprácu v roku 2015,
želám Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v rodinnom kruhu,
veľa zdravia, šťastia, radosti, pohody a úspechov v roku 2016.

Mgr. art. Juraj Puškár, predseda KR

Juraj Puskar PF 2016