Vážení členovia Komory reštaurátorov,

členský príspevok pre rok 2016 zostáva v nezmenenej výške, tj. 130,00€ pre autorizovaných reštaurátorov,

pre ostatných reštaurátorov 100,00€, pre spolupracujúce osoby 50,00€.

Splatnosť členského príspevku je najneskôr 31. januára 2016 na účet Komory reštaurátorov: 26 26 74 81 24 /1100.

Prosím nezabudnite pri úhrade uviesť Váš variabilný symbol, číslo zo zoznamu členov KR (je uvedené pri Vašom mene aj na webovej stránke KR).

Ak uhrádzate členské vkladom na účet, je potrebné k členskému priplatiť 1,50€.

S pozdravom

Kancelária KR