Vzhľadom na to, že do dnešného dňa kancelária KR neobdržala žiadnu žiadosť do 37. zasadnutia skúšobného senátu, predstavenstvo KR ruší termín skúšobného senátu 26. 3. 2012.