Vychádzajúc v ústrety požiadavke členov KR predstavenstvo preložilo termín konania valného zhromaždenia na pondelok, 14. mája 2012. Prezentácia o 9:00hod.

Miesto konania valného zhromaždenia zostáva obvyklé, budove ÚVS na Bárdošovej ulici v Bratislave.  

kancelária KR