Vážení členovia KR, venujte prosím dostatočnú pozornosť tejto výzve.

Kancelária KR

KR 201/2012