Zasadnurie 38. skúšobného senátu KR je v pondelok, 29. októbra 2012 o 10:00hod.

Uzávierka žiadostí pre 38. slúšobný senát je 8. októbra 2012.