Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR v spolupráci s Obcou reštaurátorov Slovenska pripravuje XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní. Hlavnou témou seminára budú narodné kultúrne pamiatky Gemera.

Prikladáme prihlášku na seminár a už temer hotový program seminára.

Upozornenie: Účastnícky poplatok študentov katedry reštaurovania VŚVU a čakateľov na členstvo v KR je znížený na 20,00EUR.

Kancelária KR

Program seminára

Prihláška na seminár