Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. usporadúva v spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví za podpory Jihomoravského kraje a s mediálnou podporou PROPAMÁTKY 19. špecializovanú konferenciu stavebno-historického prieskumu VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

Brno, Metodické centrum moderní architektury, Preslova 53
29. septembra – 2. októbra 2020

Stavebno-historický prieskum

Pridaj komentár