Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na  výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“, ktorá sa bude konať
od 14. septembra do 9. decembra 2018
v priestoroch Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.