Vážení kolegovia,

tak, ako som už spomínala na VZ KR v máji 2018 a ako ste sa mohli dočítať na webovej stránke http://www.ecco-eu.org/news/news-detail, preklad ktorej som pre vás pripravila,

E.C.C.O. na október naplánovala Európsky týždeň reštaurovania (v európskom ponímaní konzervovania-reštaurovania) 8.- 14. 10. 2018 a na nedeľu 14. 10. Európsky deň reštaurátorov (conservator-restorer).

Je na vás, či túto aktivitu budete zdieľať a svojím aktívnym zapojením ju využijete v prospech zviditeľnenia našej krásnej profesie!

Ak potrebujete asistenciu, obráťte sa na mňa ako delegátku KR pre E.C.C.O. (barbara@davidson.sk).

Barbara Davidson, predsedníčka Komory reštaurátorov

Oslávme Európsky deň reštaurovania