Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov organizuje seminár o reštaurovaní, zameraný na región Záhoria, ktorý sa uskutoční na jeseň budúceho roku.

Boli by sme radi, aby členovia, ktorí v tomto regióne reštaurovali, dali o sebe vedieť a prihlásili sa so svojimi príspevkami, ktoré by mohli byť začlenené do pripravovanej publikácie a odznieť na seminári (predpokladaný termín 9. – 11. 10. 2019).

Našou ambíciou je propagovanie reštaurovania kultúrnych pamiatok v tomto regióne. Úspech tohto projektu a pokračovanie v ďalších regiónoch bude závisieť aj od aktivity členskej základne.

Realizácia projektu závisí od podpory z grantovej schémy MKSR.

Vaše návrhy i akékoľvek otázky prosím adresujte členovi predstavenstva, Petrovi Šimonovi, ktorý seminár i publikáciu pripravuje.

kontaktná e-mailová adresa: petkosimon@gmail.com