Vážené členky a členovia Komory reštaurátorov,

Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka prijímania prihlášok do súťaže Cena prof. Karla Veselého je predĺžená do 30. septembra 2022 vrátane a termín vyhodnotenia prihlášok je predĺžený do 31. októbra 2022 vrátane.

Kancelária Komory reštaurátorov