Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

sme radi, že po dlhšej odmlke, spôsobenej najmä pandémiou COVID – 19, môžeme vyhlásiť nový ročník súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022.

Želáme si, aby súťaž zviditeľnila najlepšie reštaurátorské realizácie na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie.

Tešíme sa na Vaše prihlášky

Komora reštaurátorov

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022