Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022.

Naším cieľom je zviditeľnenie najlepších reštaurátorských realizácií členov Komory na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch Slovenska.

Podrobnosti o súťaži nájdete nižšie. Tešíme sa na Vaše prihlášky.

Komora reštaurátorov

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022