Vážení členovia Komory reštaurátorov, pripomíname uzávierku prihlášok a platieb pre tohoročný seminár – 9. september 2013.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Predstavenstvo KR

Program seminára