Vážení členovia KR, predstavenstvo KR Vás vyzýva k predkladaniu návrhov na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za rok 2012 (reštaurovanie ukončené v roku 2012). Vaše návrhy zasielajte prosím emailom kancelárii KR.