Vážený členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

pozývame Vás na XII. medzinárodný seminár o reštaurovaní, ktorý sa bude konať v Tenicsovom centre v Tatranskej Lomnici v dňoch 25.-27.9.2013.

Prihlášku prikladáme.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo KR

Prihláška na seminár