Pripomíname uzávierku pre žiadosti do Skúšobného senátu dňa 28. októbra

2013 – 26. august 2013!

Žiadosti prijaté po termíne uzávierky budú presunuté na nasledujúci skúšobný

senát.

Kancelária KR