V mene komunity E.C.C.O. chce jej výbor vyjadriť svoju absolútnu podporu všetkým, ktorí trpia škodami spôsobenými touto vojnou.

Ako konzervátori-reštaurátori sa domnievame, že obrana a ochrana rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva znamená rešpektovať jedinečnú identitu každého spoločenstva, jeho tradície a hodnoty, brániť slobodu prejavu a spôsob života a žiť ako rešpektujúci, demokratický a humanistický občan.

Naše srdcia a myšlienky sú s ukrajinským ľudom a všetkými, ktorí odsudzujú tieto vojnové činy a násilie.