Predstavenstvo KR vypisuje nasledovné termíny skúšobných senátov v roku 2013:

Skúšobný senát 15. apríla 2013uzávierka žiadostí do 4. februára 2013;

skúšobný senát 28. októbra 2013uzávierka žiadostí do 26. augusta 2013.

Žiadosti prijaté po termínoch uzávierky budú presunuté na nasledujúci skúšobný senát.

Kancelária KR