Vážení členovia Komory reštaurátorov,

skúšobný senát sa uskutoční v pondelok, 24. októbra 2016 o 9:00hod.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR najneskôr v pondelok v pondelok, 5. septembra 2016.

kancelária KR