Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

prikladáme aktualizovaný program XV. medzinárodný seminára o reštaurovaní, ktorý sa bude konať v hoteli Thermal v Štúrove v dňoch 28. – 30. septembra 2016.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Predstavenstvo KR

 

 

rozvrh-time-schedule-sturovo-2016-angl