Vážení členovia Komory reštaurátorov, v prílohách prikladáme pozvanie a prihlášku na vedeckú konferenciu, ktorá sa v marci 2018 uskutoční v Slovenskom národnom múzeau v Bratislave. Kancelária KR

I.jurcova-konferencia CSTI 2018

Pozvanka_Konferencia CSTI 2018

Prihlaska CSTI 2018