Vážení členovia Komory reštaurátorov,

v stredu, 19.júla 2017 bude kancelária KR zatvorená z dôvodu služobnej cesty.