Vážení členovia Komory reštaurátorov, Obce reštaurátorov, vážení priatelia,

opätovne pripravujeme na koniec septembra medzinárodný seminár o reštaurovaní (prihlášku prikladáme) a dúfame, že budete mať záujem prezentovať na seminári Vaše realizácie.

Prosím pošlite kancelárii názov prednášky a 3-4 obrazové prílohy k Vami navrhovanej prednáške.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kancelária KR

ORS+KR: Prihlaska XVI.seminar 27.-29.09.2017