Vážení členovia Komory reštaurátorov,

kancelária KR bude v dňoch 3. a 4. augusta 2017 zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR