Žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR prijímame do 11. septembra 2017!

22. augusta 2017Aktuálne

48. zasadnutie Skúšobného senátu KR

48. zasadnutie skúšobného senátu KR sa bude konať v pondelok, 23. októbra 2017.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.