//Žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR prijímame do 11. septembra 2017!

Žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR prijímame do 11. septembra 2017!

48. zasadnutie Skúšobného senátu KR

48. zasadnutie skúšobného senátu KR sa bude konať v pondelok, 23. októbra 2017.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.

22. augusta 2017|