Partnerom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022 je spoločnosť KEIMFARBEN