Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že pred niekoľkými dňami nás vo veku 73 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, priateľ Ladislav Székely, akademický sochár.

ČESŤ JEHO PAMIATKE.