Dňa 8.5.2021 RTVS na svojom prvom programovom okruhu odvysielala záznam z udeľovania cien Fénix – kultúrna pamiatka roka(záznam programu môžete vidieť tu: Záznam z udeľovania cien Fénix-kultúrna pamiatka roka )
Odborná porota udelila ceny siedmim kultúrnym pamiatkam(Podrobnosti o ocenených pamiatkach nájdete tu:
Laureáti ocenení v súťaži Kultúrna pamiatka roka
Výsledky celoštátnej súťaže Fénix kultúrna pamiatka roka 2018-2019 )
Na vzkriesení ocenených pamiatok sa podieľali aj títo členovia Komory :
Cena v kategórii Čiastková obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach – Mgr.art.Peter Koreň
Cena v kategórii Špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky: Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne – Mgr.art.Rudolf Boroš
Čestné uznanie pre projekt Vila Dr. Lüleya v Zlatých Moravciach – za osobný vklad vlastníka pri obnove národnej kultúrnej pamiatky – Mgr.art.Martin Kukura
Čestné uznanie pre projekt Zámok v Hlohovci – za záchranu zámku a koncepčný prístup vlastníka pri obnove a reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky – Akad. mal. Mário Flaugnatti, Mgr. František Šmigrovský