Základné dokumenty KR

Stanovy Komory reštaurátorov

Etický kódex reštaurátora

Organizačný poriadok Komory reštaurátorov

Disciplinárny poriadok Komory reštaurátorov

Volebný poriadok Komory reštaurátorov

Skúšobný poriadok Komory reštaurátorov (platný do 17. septembra 2018)

Skúšobný poriadok Komory reštaurátorov (platný od 18. septembra 2018)