Na 45. zasadnutí dňa 18. apríla  2016 Skúšobný senát Komory reštaurátorov udelil

Akad. soch. Bedrichovi Hoffstädterovi  autorizačné osvedčenie na špecializáciu S2–reštaurovanie drevených polychromovaných sôch;

Mgr. Radovanovi Blahovi osvedčenie na špecializáciu U1 – reštaurovanie kníh;

Mgr. art. Ondrejovi Liptákovi dočasné osvedčenie na špecializáciu S14 – reštaurovanie kovových prvkov architektúry (odborný garant: akad. soch. Ivan Škandík);

Mgrt. art. Martinovi Šumajovi dočasné osvedčenie na špecializáciu S3 – reštaurovanie drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov (odborný garant: akad. soch. Juraj Krajčo).

Predstavenstvo Komory reštaurátorov dňa 25. apríla 2016 potvrdilo výsledky Skúšobného senátu KR.