Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás vyzýva k podávaniu návrhov na udelenie Cien za reštaurovanie ukončené v roku 2014 a 2015.

Návrhy prosíme zaslať emailom kancelárii KR.

Kancelária KR