Vážení členovia Komory reštaurátorov, pripomíname splatnosť
1% odvodu za rok 2015 – minimálne 30,00 EUR
a poistného (23,00 alebo 54,00€ a 38,00€ za s.r.o.) na obdobie 17. 7. 2016–16. 7. 2017
do 15. apríla 2016.

Prosíme každú platbu platiť zvlášť, najlepšie prevodom na účet Komory.

Ak sa rozhodnete platiť vkladom na účet KR, je potrebné ku každej sume pripočítať 1,50€!
Kancelária KR