Akad. soch. Juraj KrajčoAutorizačné osvedčenie na špecializáciu S9-Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Ernest VajčovecOsvedčenie na špecializáciu S6-Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Mgr. art. Jozef BarinkaDočasné osvedčenie na špecializáciu S6-Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (garant: akad. soch. Miroslav Černák);

Mgr. art. Michal Pleidel Zapísaný do zoznamu členov a pridelené osvedčenie na špecializáciu M1-Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry.