Akad. soch. Ján Filo – Autorizačné osvedčenie na špecializáciu S1-Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru;

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal. rest. – Autorizačné osvedčenie na špecializáciu M1-Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry;

Akad. soch. Dušan HagaraOsvedčenie na špecializáciu S9-Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Akad. soch. Juraj Krajčo – Osvedčenie na špecializáciu S6-Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry;

Akad. soch. Milan Flajžík – Osvedčenie na špecializáciu U8-reštaurovanie historického nábytku;

Akad. soch. Tomáš LuptákOsvedčenie na špecializáciu U8-reštaurovanie historického nábytku;

Mgr. art. Tomáš Ovsianka – Dočasné osvedčenie na špecializáciu S8-Reštaurovanie kamenných architektonických článkov;

Mgr. art. Jozef Barinkazapísaný do zoznamu členov a pridelené osvedčenie na špecializáciu S2-Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch.