Vážení členovia Komory reštaurátorov, dávame Vám na vedomie list pani Susan Corr, prezidentky E.C.C.O., ministrovi kultúry SR, pánovi Mgr. Marekovi Maďaričovi.

Prikladáme aj jeho preklad do slovenského jazyka.

Kancelária KR

Slovak Ministry

List ministrovi