Deklarácia z Berlína prijatá na Stretnutí prezidentov organizácií E.C.C.O. 6. júna 2016 v Berlíne.
Declaration_of_Berlin_with_participants
Deklarácia z Berlína