Vážení členovia KR, vážení priatelia, prajeme Vám pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2014. Predstavenstvo KR

Detail nástennej maľby arkiera bratislavského hradu.

V roku 2013 bolo reštaurovanie arkiera (akad. mal. Miroslav Šurin) a kabinetu (akad. soch. Vladimír Višvader) bratislavského hradu ocenené Cenou za reštaurovanie prof. Karla Veselého, udeľovanou Komorou reštaurátorov.

PF 2014