Vážení členovia Komory reštaurátorov, 

STN EN 15898 – Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Hlavné všeobecné termíny a definície

si môžete zakúpiť v budove Slovenského ústavu technickej normalizácie na Karloveskej 63, 840 00 Bratislkava 4. alebo cez www.sutn.sk.