Predstavenstvo Komory reštaurátorov vyhlasuje termíny zasadnutí skúšobných senátov pre rok 2014 nasledovne:

41. zasadniutie skúšobného senátu KR v pondelok, 24. marca 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 24. januára 2014

42. zasadnutie skúšobného senátu KR v pondelok, 27. októbra 2014

    Uzávierka kompletných žiadostí do 27. augusta 2014. 

Kancelária KR, 18.11.2013