Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky pána prof. Petra Siegla, akad. soch,, na tému: „Princípy reštaurátorskej výuky, uplatňované na Sochárskej reštaurátorskej škole – AVU v Prahe“.

a pána MgA. Davida Blahouta, doktoranda na AVU v Prahe, na tému:

„Reštaurovanie artefaktov zhotovených technikou Commesso in Pietra Dure, a“Výtvarné diela zhotovené technikou Commesso in Pietra Dure v Českej republike“.

Termín konania: 15.10.2013, 11:00 hod.,

Miesto konania: VŠVU Drotárska cesta 44 v Bratislave, prednáškové priestory Katedry reštaurovania na 2. poschodí.

Tešíme sa na Vašu účasť.