Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu, 6. novembra 2013 od 9:00 na obvyklom mieste, v budove Ústavu vzdelávania a služieb na Bárdošovej 33 v Bratislave.