Príspevky členov KR v roku 2014:

Ročný členský príspevok splatný do 31. januára 2014

Reštaurátora 100,00€

Autorizovaného reštaurátora 130,00€

Spolupracujúcej osoby 50,00€

1%-ný odvodový príspevok – minimálne 30,00€ – splatný do 15. apríla 2014

Poistenie výkonu činnosti splatné do 15. apríla 2014

Fyzické osoby 23,00€ alebo 54,00€

Spoločnosti 38,00€