Vzhľadom na malý záujem o skúšky na pridelenie riadnych osvedčení predstavenstvo KR MIMORIADNE posúva termín jarného konania 41. skúšobného senátu z  24. marca na

pondelok, 9. júna 2014 o 10:00h.

Žiadosti pre tento skúšobný senát je možné podať do pondelka, 7. apríla 2014.