Vážení členovia Komory reštaurátorov, Vašu účasť na seminári prosím potvrďte do 27. 2.2014 na adresu  m.bednarovsky@quick-mix.sk , alebo telefonicky na číslo:0908 999 447.

Pozvánka na seminár